3 grudnia to Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Z tej okazji każdego roku w szkole organizowana są aktywności mające na celu uwrażliwić naszych uczniów na osoby z niepełnosprawnością, tak aby byli oni otwarci i gotowi nieść pomoc oraz aby potrafili zrozumieć trudności, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością każdego dnia. W tym roku obchody tego dnia były szczególne, bardzo wyjątkowe i wzruszające. W naszej szkole gościliśmy p. Kingę i p. Karola, którzy przybyli do nas, aby podzielić się swoim doświadczeniem osoby niewidomej oraz miłością do muzyki. Pani Kinga chętnie i z dużą otwartością odpowiadała na wszystkie zadawane jej pytania dzięki, którym uczniowie mogli choć trochę poznać świat osób niewidzących. Dzieci z ciekawością pytały o to, jak pani Kinga radzi sobie w sytuacjach, które dla nas wydają się banalne, takie jak wybieranie ubrań czy przygotowywanie posiłków. Wszyscy uważnie przysłuchiwaliśmy się opowieściom. Niezwykłym dla nas doświadczeniem był koncert muzyczny w wykonaniu naszych gości. Przepiękny śpiew p. Kingi przy akompaniamencie fortepianowym w wykonaniu p. Karola dostarczał wiele emocji.

Mamy nadzieję, że ten wspaniały duet ponownie zagości w progach naszej szkoły. To była ważna lekcja, która pokazała dzieciom, że każdy, niezależnie od trudności, może znaleźć sposób, by być aktywnym i samodzielnie radzić sobie w życiu.

Dominika Olszewska