9 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego z Panią Magdaleną Dąbrowską Dyrektor Naszej Szkoły. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczących przedstawili Dyrekcji pomysły dotyczące działalności szkoły, a tym samym funkcjonowania wszystkich Uczniów. Propozycje Samorządu Uczniowskiego były zbieżne z poglądami Pani Dyrektor. Niewątpliwie o pewnych ustaleniach Samorząd Uczniowski poinformuje niebawem! Warto podkreślić, że spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a Uczniowie zostali poczęstowani pysznymi ciastkami i cukierkami J.

Samorząd Uczniowski