W grudniu włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Czy można rozmawiać bez słów”.

Uczniowie naszej szkoły po przez różne aktywności zapoznali się ze sposobami komunikacji osób niemówiących.  Była lekcja bez słów, poznawanie gestów języka migowego.

Na szkolnych ścianach widniała galeria pełna PCS czyli międzynarodowych symboli do rozmowy osób, które nie mogą używać mowy. Przemieszczając się korytarzami, odwiedzając galerię szukaliśmy znaczenia tajemniczych symboli. Odnajdywaliśmy ich znaczenie. W świetlicy szkolnej uczestniczyliśmy w Bajce pełnej symboli PCS, które teraz już dobrze znamy.   Rozmawianie bez słów okazało się dla nas ciekawym doświadczeniem i przybliżyło nam specyfikę funkcjonowania osób niepełnosprawnych niemówiących.

Monika Gawkowska