Światowy Dzień Pierwszej Pomocy corocznie jest obchodzony w drugą sobotę września, w tym roku te obchody przypadły na dzień 10 września.  Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i przypada na drugą sobotę września.  Z tej okazji, w naszej szkole klasy zerówkowe uczestniczyły w spotkaniu z pielęgniarką szkolną, która omawiała najważniejsze aspekty udzielania pierwszej pomocy. Dzieci miały szansę aktywnie uczestniczyć w tym spotkaniu, m.in.: wykonując resuscytację na miękkim fantomie.  

Zespól Zerówek