W dniu 30 kwietnia 2024 obchodziliśmy w szkole Święto Konstytucji 3-ego Maja. W 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Krótki rys historyczny związany z tym wydarzeniem przedstawili swoim młodszym kolegom uczniowie klas 7 i 8 przygotowując film o miejscach w Warszawie, związanych z uchwaleniem tego ważnego dla narodu polskiego dokumentu. Uczniowie pracowali pod opieką nauczyciela historii p. Wojciecha Popiela, który poprowadził uroczysty apel. Aby podkreślić patriotyczny charakter uroczystości dzieci zaśpiewały pieśni: „Mazurek 3 maja”, „Krakowiak Kościuszki” oraz „Polonez Trzeciego Maja”. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał nauczyciel muzyki p. Marcin Cmiel. Wszystkim uczniom, wychowawcom i nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w obchody dzisiejszego święta! Życzymy udanego świętowania 🙂