Z okazji Światowego Dnia Języka Angielskiego w naszej szkole odbył się konkurs „Picture Dictionary” dla uczniów klas I -III. Celem konkursu była promocja języka angielskiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów językiem obcym oraz prezentacja kompetencji językowych i artystycznych uczniów. 

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością wykonując prace konkursowe. Wybór nie był łatwy, dlatego też po burzliwych obradach zespołu anglistów przyznano 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej: 

I miejsce otrzymała praca pt. „Smell” wykonana przez Łucję Jaskólską z klasy I C. 

W klasach drugich I miejsce otrzymał Mateusz Siek z klasy II A za wykonanie pracy pt. „Sheep”. 

W klasach trzecich I miejsce zajęła Małgorzata Turek z klasy III B za zilustrowanie słowa „Flowers”. 

Miejsce II zajęła Kornelia Maślanka z klasy II B za pracę „Chives”. 

Miejsce III zajęła Hanna Boruta z klasy II A za pracę „Notebook”. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.  Wszystkie wykonane przez Was prace były bardzo pomysłowe i kolorowe. 

Agnieszka Gut

Oksana Miroshnyk