W dniu 27 kwietnia 2022r odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „ Poezja patriotyczna. Wiersze o Polsce”. W konkursie uczestniczyło 21 uczniów z klas 0- III.

Celem konkursu było:

– propagowanie sztuki recytatorskiej i wartości patriotycznych,

– popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej

– utrwalanie poczucia dumy narodowej,

– odkrywanie i rozwijanie talentów recytatorskich

– rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.

W czasie konkursu młodzi recytatorzy zaprezentowali patriotyczne wiersze sławiące imię naszej pięknej Ojczyzny, wyrażające miłość i tożsamość narodową.

Deklamując  przygotowane wiersze zachwycili zgromadzoną publiczność oraz jurorów umiejętnością  przekazywania myśli, emocji w sposób przejrzysty, sugestywny, melodyjny, estetyczny i zrozumiały dla słuchaczy. Ich występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Komisja w składzie pani Hanna Domańska – dyrektor szkoły, pani Anna Modzelewska – bibliotekarka, pani Paulina Zaleska- wychowawca świetlicy wnikliwie wysłuchała młodych Recytatorów i wyłoniła zwycięzców.

  • I miejsce-Martyna Jędrzejczak kl. 3b
  • II miejsce- Antonina Głowacka kl. 2d
  • II miejsce – Adam Napora- Rutkowski kl. 2d
  • III miejsce- Laura Wąsek kl. 1a
  • III miejsce – Stanisław Pytlos kl. 3c
  •  Wyróżnienie – Maciej Wójcicki kl. 3c
  •  Wyróżnienia otrzymali też Natalia Mroczek, Amelia Wróblewska oraz Jan Piotrowski z klasy 0b.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy a zwycięzcy nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Laureatom gratulujemy a wszystkim dziękujemy za piękną prezentację wierszy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

                                                                                                      Organizatorzy:

                                                                                          Urszula Kałasz, Anna Ilińska