Dnia 16 listopada odbył się XI Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „ Wiersze Jana lub Juliana. Poezja Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”. Do konkursu przystąpiło 45 uczniów z klas 0- III. Celem konkursu było :

– rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,

– odkrywanie i rozwijanie talentów recytatorskich,

– propagowanie sztuki recytatorskiej

– popularyzowanie twórczości poetyckiej Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

Recytatorzy z zapałem i przejęciem prezentowali swoje umiejętności recytatorskie, za co  nagradzani byli gromkimi brawami publiczności. Konkurs przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze a  występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

Pani Hanna Domańska – dyrektor szkoły

Pani Anna Krakowiak – nauczyciel języka polskiego

Pani Anna Modzelewska – nauczyciel bibliotekarz

Komisja Konkursowa wnikliwie wysłuchała młodych recytatorów i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Helena Paciorkowska kl. 2b

II miejsce – Łucja Jaskólska kl. 1c

III miejsce – Gabriela Jakóbik kl. 3c

Przyznano też wyróżnienia:

Zuzanna Ignaciak kl. 0a,                    Kornelia Maślanka kl. 2b,
Pola Weinberg kl.Ic,                           Iga Cieślak kl. 2c,
Filip Antczak kl. 2a,                           Amelia Małczyk kl. 3a
Laura Wąsek kl. 2a,


Laureaci miejsc 1,2,3 reprezentować będą naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Szkołę  Podstawową w Borzęcinie Dużym.
Laureaci i wyróżnienia w konkursie otrzymają  dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Szkolną Radę Rodziców.  Laureatom  i wyróżnionym w konkursie  gratulujemy a wszystkim recytatorom dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnym konkursie.

Organizator: Urszula Kałasz