W dniu 12 maja 2021 r. odbyła się druga edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Książka – moim przyjacielem bliskim”. W konkursie uczestniczyło 21 uczniów z klas 0-III. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich dzieci, uwrażliwienie na piękno poezji, rozwijanie zdolności artystycznych oraz wyszukiwanie młodych talentów.

Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem recytowali wiersze o książkach.

Komisja konkursowa w składzie: pani Hanna Domańska – dyrektor szkoły, pani Agnieszka Socha – bibliotekarz szkolny, pani Paulina Zaleska – nauczyciel klas I-III wnikliwie wysłuchała młodych Recytatorów i wyłoniła zwycięzców:

I kategoria – klasy O

  • I miejsce –  Michalina Cuprzyńska kl. O a
  • II miejsce – Lena Koper kl. O c
  • III miejsce – Kornelia Maślanka kl. O b
  • wyróżnienie – Szymon Bitner kl. O a

II kategoria klasy II – III

  • I miejsce- Martyna Jędrzejczak kl. II b
  • II miejsce- Stanisław Pytlos kl. II c
  • III miejsce- Izabela Szuba kl. III a
  • wyróżnienie – Daria Drzewińska kl. III a

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki a zwycięzcy nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców. Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Organizator Urszula Kałasz