W dniu 29 stycznia 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Szkoła i jesień w poezji”. W konkursie, którego hasło nie jest wprawdzie zgodne z aktualną porą roku ale nawiązuje do szkoły, udział wzięło 30 uczniów z klas 0- III.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich dzieci, uwrażliwianie na piękno polskiej poezji, rozwijanie zdolności artystycznych oraz promowanie młodych talentów. Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem recytowali przygotowane utwory. Recytatorzy nagradzani byli gromkimi brawami przez współuczestników oraz obecnych nauczycieli.

Komisja w składzie: dyrektor szkoły pani Hanna Domańska, bibliotekarka pani Agnieszka Socha oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej pani Paulina Zaleska wnikliwie wysłuchała młodych recytatorów i wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:

Pierwsza kategoria wiekowa – klasy 0-I

I miejsce – Laura Wąsek kl. 0a

II miejsce – Małgorzata Turek kl. 1b

III miejsce – Hubert Kosiorek kl. 1c

Druga kategoria wiekowa – klasy II-III

I miejsce – Daria Drzewińska kl. 3a oraz Pola Rene kl. 2a

II miejsce – Jeremi Dobkowski kl. 3c

III miejsce – Martyna Jędrzejczyk kl. 2b oraz Amelia Szwajczewska kl. 3c

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe, które ufundowała Rada Rodziców.

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie pięknej prezentacji wierszy, życzymy dalszych sukcesów oraz zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

Nad przebiegiem konkursu czuwała organizatorka Urszula Kałasz