Niektórzy uczniowie naszej szkoły pracowali w tym roku szkolnym według metody Warnkego. To trening funkcji ONC (ośrodkowego układu nerwowego) stymulujący funkcję składające się na min. umiejętności w zakresie czytania i pisania, nauki języków.

Terapia przy pomocy specjalistycznego sprzętu obejmuje ćwiczenia w zakresie  rozwoju wzrokowego, słuchowego, motorycznego.

Kierujemy ją do uczniów mających:

  • trudności w nauce
  • problemy w nauce czytania i pisania
  • APD-zaburzenia przetwarzania słuchowego
  • problemy logopedyczne
  • problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
  • problemy w lateralizacji

Po kilku lekcjach przeprowadzonych z użyciem sprzętu Brain-Boy oraz Adio 4Lab  widzimy poprawę funkcjonowania naszych uczniów w zakresie: słuchu fonemowego – różnicowania głosek /fonemów, analizy struktury głoskowej/fonemowej par słów bezsensownych, ich porównywania, abstrahowania głosek/fonemów, analizy oraz syntezy głoskowej/fonemowej, pamięci fonologicznej, integracji wzrokowo słuchowej, pamięci werbalnej długoterminowej, a także szybkiego, automatycznego przypominania słów oraz podzielności uwagi.

Na zajęciach według metody Warnkego dzieci ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności

w bardzo przyjemny i przystępny sposób- grając w gry i porównując swoje rekordy.

Bardzo chętnie w nich uczestniczą, choć jest to trening wymagający od nich skupienia przez dłuższy czas.

Nasi uczniowie i ich rodzice zgłaszają poprawę w zakresie umiejętności pisania
i czytania, kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego.

Cieszymy się ogromnie z nowego sposobu pracy według specjalistycznej, metody naukowej
z naszymi uczniami. Życzymy im dalszych sukcesów w nauce!

Monika Gawkowska

terapeuta pedagogiczny

pedagog specjalny