W tym roku w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Wielki Międzyklasowy Turniej Wiedzy. Reprezentanci klas rywalizowali na trzech poziomach wiekowych w dziesięciu kategoriach między innymi: matematyka, literatura, film i telewizja, muzyka współczesna, sport, motoryzacja, chemia itp. Do dyspozycji mieli dwa koła ratunkowe: pomoc encyklopedii i pomoc klasy. Biorąc udział w turnieju uczniowie grali o nagrodę dla całej klasy, która w tym roku były bilety do kina. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, taktyką ale przede wszystkim zasadami fair-play. Mamy nadzieję, że już ćwiczą przed przyszłoroczną edycją😊 

Monika Morel