W pierwszych trzech tygodniach września, w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli odbyły się warsztaty integracyjne dla dzieci klas 1-8 z dziećmi uchodźców z Ukrainy. Warsztaty przeprowadzili psycholodzy szkolni Daria Matynia i Oksana Kowalczyk.

Warsztaty miały różnorodną formę, odbywały się zarówno w pomieszczeniach szkoły jak i na boisku szkolnym.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zaproponowanych grach i zabawach integracyjnych, które zawierały w sobie oprócz pierwszorzędnej rozrywki, także elementy edukacyjne dotyczące akceptacji i wsparcia dla innych.

Oksana Kowalczyk