5 października uczniowie klas 0-1 gościli funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach. Policjanci w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozmawiali z uczniami na temat bezpieczeństwa na drodze. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci elementów odblaskowych dzięki, którym dzieci będą bardziej widoczne na drogach, a co za tym idzie, bardziej bezpieczne.

W klasach 2 i 3 policjanci przeprowadzili z uczniami spotkania zwracające szczególną uwagę dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w życiu codziennym. Zajęcia w klasach 4-5 swoją tematyką nawiązywały do Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy. Policjanci rozmawiali z dziećmi na temat przejawów, przyczyn i konsekwencji stosowania przemocy. Z młodzieżą z klas 6-8 spotkał się funkcjonariusz z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii, który omawiał z uczniami zagadnienia z zakresu szerokorozumianej profilaktyki nieletnich (zachowania agresywne i przemocowe, zagrożenia związane z substancjami uzależniającymi, zagrożenia w cyberprzestrzeni).

Serdecznie dziękujemy policjantom z Komendy Powiatowej Policji za poświęcony czas naszym uczniom.

Dominika Olszewska