Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły

radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

   Życzą

   Dyrekcja,  nauczyciele, uczniowie

                    oraz pracownicy szkoły