W czwartek i piątek nauczyciele z Malagi kontynuowali zwiedzanie naszej szkoły. Odwiedzili 📚 bibliotekę oraz nowo otwartą 🌱 ekopracownię. Byli pod wrażeniem bogactwa naszych 📖 zasobów edukacyjnych. Przyglądali się także pracy logopedy podczas wykorzystywania 🧠 metody biofeedback oraz obserwowali wiele lekcji, do których można zaliczyć: 📚 edukację wczesnoszkolną, 🇬🇧 język angielski, 🧮 matematykę, 🎶 muzykę, 🤸‍♂️ wychowanie fizyczne oraz 📝 język polski. Po lekcji wychowania fizycznego, jedna z nauczycielek miała okazję poznać i zamienić kilka słów z dyrektorem GOSiR Stare Babice. Nasi goście zwracali również uwagę na pracę nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Oczywiście był też czas na wymianę doświadczeń edukacyjnych oraz rozmowę o 🎭 kulturze, tradycjach i wielu innych interesujących kwestiach. Po intensywnym zwiedzaniu szkoły i licznych obserwacjach lekcji, nasi goście zjedli obiad w szkolnej stołówce, który im bardzo smakował.

Wspólnie z Dyrekcją nauczyciele z Malagi udali się również do pobliskiej szkoły ADYS, gdzie uczestniczyli w lekcji pokazowej oraz testowali przeróżne pomoce dydaktyczne.

Spotkanie z nauczycielami z Malagi było dla nas wszystkich niezwykle inspirującym doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że nawiązane relacje przyniosą wiele korzyści! 😊

Serdecznie dziękujemy naszym hiszpańskim koleżankom i kolegom za wizytę oraz miło spędzony czas.

¡Hasta luego!