„TAM GDZIE LUDZIE SĄ SKAZANI NA ŻYCIE W NĘDZY,  ŁAMANE SĄ PRAWA CZŁOWIEKA. JEDNOCZENIE SIĘ DLA ICH POSZANOWANIA JEST NAJŚWIĘTSZYM OBOWIĄZKIEM”

Słowa Ojca Józefa Wrzesińskiego założyciela Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat “Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem” są dla nas szczególnym wezwaniem w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Rosnące nierówności oraz łamanie praw człowieka stały się jeszcze bardziej widoczne w czasie pandemii oraz wojny u naszych sąsiadów. Priorytetem jest ludzkie życie.  Wsparcie dla znajdujących się w potrzebie uchodźców uciekających przed atakiem zbrojnym.

Klasa 7A w ramach godzin wychowawczych omawiała temat poszanowania godności drugiego człowieka, tolerancji, akceptacji i pomocy innym. Uczniowie czynnie pracowali nad przygotowaniem wspólnych prac  na konkurs plastyczny pod tytułem “Wspólne budowanie przyszłości: Położyć kres trwałemu ubóstwu, szanować wszystkich ludzi i naszą planetę”, organizowany przez stowarzyszenie ATD Czwarty Świat. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, empatii i szacunku, postaw proekologicznych. Wyróżnione prace plastyczne uczniów klasy 7A Mai, Dominiki, Zosi oraz  Ignacego, Antka i Ksawerego zostały zakwalifikowane na wystawę w Centrum Promocji Kultury w Warszawie. Uroczysty wernisaż odbył się w dniu 3 kwietnia 2022 roku.  Uczestnicy otrzymali pisemne podziękowania za udział w konkursie oraz upominki.

Anna Krysztoforska