WSPÓŁPRACOMIERZ
W naszej szkole nie kładziemy nacisku na „surową” edukacje.  Stawiamy nacisk na twórcze samodzielne myślenie, wzmacnianie kompetencji emocjonalno – społecznych i rozwijanie tak ważnej kreatywności.

Uczniowie klasy 3b pracując w grupach wykonali własne projekty WSPÓŁPRACOMIERZA- urządzenia, dzięki któremu można zmierzyć jakoś współpracy i poziom zadowolenia osób współpracujących. Dzięki temu zadaniu rozwijali zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność grupowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Ale przede wszystkim rozwijali kreatywne myślenie, o które tak ciężko w obecnych czasach.

Ich projekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Zobaczcie sami.

Katarzyna Kużel