18 września 2023 roku odbyły się w naszej szkole kolejne już wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy obecni tego dnia wzięli w nich udział reprezentując postawę prospołeczną. Nasi uczniowie doskonale wiedzą, jak ważny jest wybór przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, który reprezentuje ich i działa na ich korzyść. Zatem dziękujemy za tak liczną frekwencję! Gratulujemy zwycięzcom, których nazwiska zamieszczamy poniżej. Dziękujemy także wszystkim kandydatom!

Przewodniczącym Małego Samorządu Uczniowskiego zostaje

Mateusz Siek z klasy IIIa

Zastępcą przewodniczącego Małego Samorządu Uczniowskiego zostaje

Hanna Boruta z klasy IIIa

Przewodniczącym Dużego Samorządu Uczniowskiego zostaje

Maciej Wójcicki z klasy Vc

Zastępcą przewodniczącego Dużego Samorządu Uczniowskiego zostaje

Jan Janiszewski z klasy Vc

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego