16 listopada 2023r odbył się XIII Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „ Wiersze Marii Konopnickiej”. Do konkursu przystąpiło 39 uczniów z klas 0- III. Celem konkursu było :

– rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,

– odkrywanie i rozwijanie talentów recytatorskich,

– propagowanie sztuki recytatorskiej

– popularyzowanie twórczości poetyckiej Marii Konopnickiej

       Recytatorzy prezentowali swoje umiejętności recytatorskie przed komisją oraz licznie zgromadzoną publicznością. Konkurs przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze a  występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

Pani Magdalena Dąbrowska – dyrektor szkoły

Pani Anna Krakowiak – nauczyciel języka polskiego

Pani Anna Modzelewska – nauczyciel bibliotekarz

Komisja konkursowa wnikliwie wysłuchała młodych recytatorów i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Helena Paciorkowska kl. 3b

II miejsce – Iga Cieślak kl. 3c

III miejsce –  Łucja Jaskólska kl. 2c

Przyznano też wyróżnienia następującym recytatorom:

Laura Bereda kl. 0a,                   Zosia Skrobisz kl.2a
Nela Kesling kl.0a                      Eliza Cybulska kl. 2a
Franciszek Jaskólski kl. 0c         Jerzy Zawistowski kl. 1a             
Laura Wąsek kl. 2a                     Aleksandra Jakóbik kl. 2c
     

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 listopada 2023r.  Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymali z rąk Pani dyrektor szkoły Magdaleny Dąbrowskiej  dyplomy  oraz nagrody książkowe,  a wszyscy uczestnicy tegorocznego konkursu  drobne upominki. Nagrody ufundowane zostały  przez Szkolną Radę Rodziców.  Laureaci miejsc 1,2,3 reprezentować będą naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Szkołę  Podstawową w Borzęcinie Dużym. Laureatom  i wyróżnionym   gratulujemy a wszystkim recytatorom dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnym konkursie.

Urszula Kałasz