Więcej informacji o konkursie znajduje się w dzienniku Librus.