,,Łamałem młotem wrzeciądza niewoli, prowadziłem Polaków w góry i na morze, ażeby stali się twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie jak morze.”

Generał Mariusz Zaruski

ZAPROSZENIE

 W imieniu Uczniów, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz wszystkich Pracowników

mam zaszczyt zaprosić

 Całą Społeczność Szkolną

na uroczyste nadanie imienia generała Mariusza Zaruskiego

 Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli

 w dniu 4.11.2022r. o godz. 12.00

Hanna Domańska

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. M. Zaruskiego

Program Uroczystości Szkolnych:

Powitanie zaproszonych gości

Uroczyste Nadanie Imienia Szkole

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Wystąpienia okolicznościowe

Część artystyczna