Gdzie szukać pomocy

WYKAZ INSTYTUCJI

Urząd Miejski w Starych Babicach – tel. 22 722 92 49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach –tel. 22 722 90 11

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel. 22 722 04 93

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim – tel. 22 733 72 50

Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach – tel. 22 752 80 00

PORADNIE:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10  – tel. 22 722 05 70

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci EZRA UKSW, ul. M. Konopnickiej 8, Ożarów Mazowiecki – tel. 536 777 251

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży EZRA UKSW, ul. Szamocka 10c/G. Daniłowskiego 31 Warszawa – tel. 536 777 251

Poradnia „Poza Schematami”  (ADHD, problemy z zachowaniem, zaburzenia lękowe, Zespół Aspergera, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania), ul. Mickiewicza 8/lok. 6, 01-517 Warszawa – tel. 500 340 899

BenMed (leczenie uzależnień od Internetu, anoreksji, ADHD, depresja dzieci i młodzieży), ul.  Wiktorska 69/lok.3, 02-582 Warszawa – tel.  507 123 243

Ośrodek Psychoterapii Dziecięcej – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Sobieskiego 112, Warszawa, tel. 22 841 26 54

Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, tel.22 841 26 54

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, tel. 22 163 70 20

TELEFONY ZAUFANIA:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  Fundacji „Dajemy dzieciom siłę” – tel. 116 – 111

Telefon zaufania dla dorosłych – tel. 116 – 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – tel. 801 – 199 990

Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia MONAR – tel. 22 823 65 31

Telefon Zaufania HIV/AIDS –  tel. 801 888 448 , 22 6928226

Telefon zaufania (uzależnienia behawioralne: Internet, zakupy, hazard, telefon) – tel. 801 889 880