Skład Samorządu

Przewodniczący Małego Samorządu Uczniowskiego – Mateusz Siek z klasy IIIa

Zastępczyni Przewodniczącego Małego Samorządu Uczniowskiego – Hanna Boruta z klasy IIIa

Przewodniczący Dużego Samorządu Uczniowskiego – Maciej Wójcicki z klasy Vc

Zastępca Przewodniczącego Dużego Samorządu Uczniowskiego – Jan Janiszewski z klasy Vc