Wolontariat – co to takiego?

Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

KTO TO JEST WOLONTARIUSZ?

Wolontariusze (autor: Jarosław Żeliński) są to ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu  i wielu innych.

Wolontariuszem (wg Centrum Wolontariatu) jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Każdy może być wolontariuszem, warto jednak pamiętać, że nie każdy wolontariat jest odpowiedni dla każdego. Ważne jest, abyś posiadał odpowiednie predyspozycje do działań, których podejmiesz się w ramach wolontariatu. Nie znaczy to, że do pracy z dziećmi konieczne jest ukończenie studiów pedagogicznych – w tym przypadku, aby być wolontariuszem należy przede wszystkim posiadać kompetencje do pracy z dziećmi: być komunikatywnym, potrafić zagospodarować im wolny czas, przede wszystkim lubić je i mieć z nimi dobry kontakt

Jeżeli jesteś niepełnoletni, musisz uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności.

CECHY DOBREGO WOLONTARIUSZA:

– odpowiedzialny,

– uczciwy,

– bezinteresowny,

– sumienny,

– otwarty na drugiego człowieka,

– kreatywny,

– dyskretny,

– punktualny,

– umiejący działać w zespole,

– empatyczny,

– zaangażowany;

W JAKI SPOSÓB MOŻE DIZAŁAĆ WOLONTARIUSZ? CO MOŻE ROBIĆ, CZYM SIĘ ZAJMOWAĆ?

Możesz pracować wszędzie tam, gdzie Twoja pomoc jest potrzebna i oczekiwana na przykład w placówkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, ekologii, sportu i wielu innych. Jedynym obszar, w który nie mogą angażować się wolontariusze to obszar działalności gospodarczej – czyli wolontariusze nie mogą wspierać działalności nastawionej na zysk.

Tak, jak istnieje wiele różnorodnych miejsc, w których pomagają wolontariusze, tak jest też bardzo wiele czynności, które wykonują. Możesz np. pomagać osobom starszym, chorymi, udzielać korepetycji w ramach pomocy koleżeńskiej, pomagać przy organizacji festynów, wystaw, zawodów sportowych, wykonywać prace biurowe. Rodzaj wykonywanych prac zależy od potrzeb organizacji oraz Twoich umiejętności.

DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariat daje możliwość:

– zdobycia doświadczenia zawodowego,

– nawiązania nowych znajomości,

– aktywnego i spędzenia czasu wolnego (w ciekawy sposób),

– poznania własnych predyspozycji i umiejętności,

– sprawdzenia się w nowych sytuacjach,

– zrobienia czegoś pożytecznego,

– spłacenia dobra, które się kiedyś otrzymało.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 • Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę osobą, na której można polegać.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

Zanim zdecydujesz się na zostanie wolontariuszem, odpowiedz na kilka ważnych pytań: