Skład RR

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Magdalena Bukowska – Przewodnicząca Rady Rodziców (klasa 6a)

Katarzyna Jóźwiak – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców klasy I-III (klasa 2b)

Dominik Marchliński – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców klasy IV-VIII (klasa 7c)

Arleta Wojno – Skarbnik Rady Rodziców (klasa 0b)

Agnieszka Rene – Sekretarz Rady Rodziców (klasa 3a)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Cezary Szuba – Przewodniczący (klasa 2a)

Agata Fertner – Sekretarz Komisji (klasa 2c)

Dagmara Pająk – Członek Komisji (klasa 2d)