Skład RR

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Magdalena Bukowska – Przewodnicząca Rady Rodziców (klasa 8a)

Elwira Tripathi – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców klasy 0-III (klasa 3b)

Agnieszka Hołdyńska Wiceprzewodniczący Rady Rodziców klasy IV-VIII (klasa 6c)

Arleta Wojno – Skarbnik Główny Rady Rodziców (klasa 2b)

Katarzyna Jóźwiak – Skarbnik Rady Rodziców (klasa 4b)

Konrad Trojak – Sekretarz Rady Rodziców (klasa 5b)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Cezary Szuba – Przewodniczący (klasa 4a)

Agata DrobińskaFertner – Sekretarz Komisji (klasa 4c)

Dagmara Pająk – Członek Komisji (klasa 4d)

KONTAKT DO RADY RODZICÓW: