Skład RR

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Magdalena Bukowska – Przewodnicząca Rady Rodziców (klasa 7a)

Katarzyna Jóźwiak – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców klasy 0-III (klasa 3b)

Dominik Marchliński – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców klasy IV-VIII (klasa 8c)

Arleta Wojno – Skarbnik Rady Rodziców (klasa 1b)

Agnieszka Rene – Sekretarz Rady Rodziców (klasa 4a)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Cezary Szuba – Przewodniczący (klasa 3a)

Agata Fertner – Sekretarz Komisji (klasa 3c)

Dagmara Pająk – Członek Komisji (klasa 3d)

KONTAKT DO RADY RODZICÓW: