Sprawozdania

Rok szkolny 2021/2022


Szanowni Rodzice, poniżej prezentujemy sprawozdanie rzeczowo-finansowe z działań podejmowanych przez Radę Rodziców

Szanowni Rodzice, poniżej prezentujemy sprawozdanie rzeczowo-finansowe z działań podejmowanych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

Szanowni Rodzice,

bardzo dziękujemy za dokonanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców, dzięki którym była możliwa realizacja zarówno wydarzeń ogólnoszkolnych jak innych atrakcji dla Naszych Uczniów. Ten rok szkolny był szczególnym, ze względu na przystąpienie Naszej Szkoły do Ogólnopolskiego Strajku Nauczycieli. Skutkiem tego postanowienia była decyzja o odstąpieniu od realizacji projektu wycieczek po Warszawie pt. „Sąsiadka – Warszawa”. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostały częściowo wydatkowane na zakup rekomendowanego przez Dyrekcję, narzędzia multimedialnego Corinth, które wspiera nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zestawienie wybranych pozycji z listy wydatków oraz ogólną charakterystykę wydatków w roku szkolnym 2018/2019.

Prezydium Rady Rodziców, data publikacji – 17.12.2019 r.


Szanowni Rodzice, zamieszczamy poniżej sprawozdanie rzeczowo-finansowe z działań podejmowanych przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.

Prezydium Rady Rodziców, data publikacji – 3.10.2018 r.

Szanowni Rodzice,

środki zgromadzone w ramach Funduszu Rady Rodziców, dzięki Waszym wpłatom, są wykorzystywane tylko i wyłącznie na realizację zadań skierowanych i skupionych na Uczniach Naszej Szkoły. Oprócz wydarzeń ogólnoszkolnych, w tym okazjonalnych, w roku szkolnym 2017/2018 priorytetowo traktowane były wyjazdy wycieczkowe oraz atrakcje, które w ocenie Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego były uznane za ciekawe, sprawiające radość, a jednocześnie niestandardowe.

Poniżej przedstawiamy poglądowo zestawienie wybranych pozycji z listy wydatków, pokrywające się z założeniami budżetowymi w zakresie priorytetowych celów działalności wymagających wydatkowania środków.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji umieszczanych na stronie internetowej szkoły, jak również na profilu Rady Rodziców na Facebook’u.