Wrzesień to nie tylko czas powrotu do szkoły, ale również miesiąc ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata”. Celem przedsięwzięcia było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych aktywności: pogadanki tematyczne, quizy, zagadki oraz wyjścia terenowe. Za rok również uczestniczymy!

Klasy Trzecie