Kreatywna szkoła

Projekt pt. „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Babice i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 437 715,51 zł, w tym wkład własny: 65 850, 00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 350 172,41 zł

W ciągu 24 miesięcy trwania projektu, w naszej szkole będą realizowane:

1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone przez naszych nauczycieli:

 • Spotkania z królową – zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język rosyjski
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny

2. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik.

3. Warsztaty tematyczne organizowane przez firmę Mały Inżynier:

 • Zakoduj kompetencje – 10 lekcji
 • Pokazy naukowe
 • Warsztaty z robotyki
 • Warsztaty Laboratorium Kodowania
 • Warsztaty Laboratorium Elektroniki