Mega misja

Mega misja jest pierwszym w Polsce kompleksowym programem edukacji cyfrowej i medialnej, skierowanym do szkół podstawowych. Jego celem jest przygotowanie uczniów klas I-III do kreatywnego i bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

W ciągu 10 miesięcy trwania projektu, uczniowie poszerzają wiedzę w następujących obszarach tematycznych:

– korzystanie z informacji

– dziecko w środowisku medialnym

– język mediów

– prawo (prawo do informacji, prawa autorskie, plagiat)

– bezpieczeństwo w komunikacji i mediach

– etyka i wartości w komunikacji i mediach

– ekonomiczne aspekty działania mediów

– kompetencje cyfrowe

– mobilne bezpieczeństwo

– programowanie

W naszej szkole Mega misję realizuje 17 uczniów z klasy 3c pod opieką koordynator – Pani Honoraty Walenckiej. Uczniowie pracują w grupach, a podejmując kolejne zadania zdobywają punkty, które zamieniają na nagrody dla swojej szkoły.

Mega Misja podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. Uczniowie poprzez ten program kształtują zdrowe nawyki cyfrowe i uczą się jak zachować umiar w spędzaniu czasu online. To nie tyle kwestia technicznych umiejętności, co odpowiedzialnego podejścia do korzystania z technologii.