W miesiącu marcu we wszystkich klasach piątych odbyły się czterogodzinne warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego. Zajęcia oparte były na elementach rekomendowanego programu “Program Domowych Detektywów. Jaś i Małgosia na tropie”, którego adresatami są dzieci w wieku 10-12 lat.  Celem spotkań z uczniami jest opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgną po alkohol oraz ograniczenie problemów związanych ze spożywaniem alkoholu w przyszłości.  Każdy blok warsztatów opierał się na krótkim komiksie wprowadzającym w tematykę zajęć, którego głównymi bohaterami byli Jaś i Małgosia z agencji detektywistycznej. Podczas spotkań poruszane były następujące zagadnienie:

– powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol,
– wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu,
– rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją,
– negatywne konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w sposób aktywny, pracowali w grupach, parach, wymieniali się własnymi spostrzeżeniami i refleksjami, nie zabrakło też elementów zabawy. Bardzo dziękuję wszystkim za aktywny udział i zaangażowanie.

Dominika Olszewska