Nasi zerówkowicze wyśmienicie bawili się podczas balu karnawałowego.