Osoby, które zostały zakwalifikowane na dyżur wakacyjny – proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości 40zł za każdy zadeklarowany dzień pobytu dziecka w szkole i dostarczenie do kancelarii dowodu wpłaty do 19.05. Wpłaty dokonujemy na konto stołówki 34 8015 0004 0036 2746 2030 0001

w tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecko / dyżur wakacyjny/ dni zadeklarowane