Uczniowie klasy II b wiosnę przywitali kolorowymi motylami wraz z 15 innymi szkołami z Grecji, Rumuni i Polski. Projekt „Thousands Butterflies Welcome Spring” realizowany był w języku angielskim i miał na celu jednoczesne rozwijanie kompetencji językowych jak i artystycznych. Uczniowie mieli również okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie edukacji przyrodniczej. Na lekcjach języka angielskiego uczestnicy projektu poznali słownictwo dotyczące motyli ich budowy, nazwy występujących gatunków na świecie oraz fakty i ciekawostki związane z tymi pięknymi owadami. Natomiast na lekcjach plastyki zgłębiali tajniki sztuki z zakresu tworzenia kompozycji projektu oraz mieli okazję rozwinąć swoje skrzydła kreatywności. Praca odbywała się w parach mając na celu doskonalenie umiejętności zgodnej kooperacji i współdziałania w grupie. Efekty tej owocnej współpracy możemy podziwiać na wystawie w kancelarii szkolnej.

Agnieszka Gut

Anna Krzysztoforska