Nawyki żywieniowe, wypracowane w dzieciństwie, często są kontynuowane w życiu dorosłym. Dlatego istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI pod nazwą „Junior-Edu-Żywienie” (JEŻ), w którego realizacji nasza szkoła bierze udział. 

Głównym celem programu jest kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych uczniów, ich rodziców oraz rodzeństwa, a w efekcie zmiany dotychczasowego stylu życia. Realizacja programu przyczyni się także do podniesienia świadomości na temat roli żywienia w powiązaniu z aktywnością fizyczną. 

W szkolnym kąciku Zdrowego Stylu Życia zostały zamieszczone materiały edukacyjne „Co zrobić, by zdrowo jeść i być aktywnym?”, dostosowane dla dzieci w wieku szkolnym zgodne z najnowszymi wytycznymi Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.  

Uczniowie klas drugich przygotowali indywidualne prace według własnego projektu w formie plakatu prozdrowotnego – KEEP HEALTHY.  Celem było utrwalenie wprowadzonego materiału na lekcjach języka angielskiego, rozwijanie kreatywności oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 

Zachęcamy całą społeczność szkolną do zapoznania się z zasadami długiego życia w zdrowiu. 

Trzymajcie się zdrowo i sportowo 😊😊😊 

Agnieszka Gut