Serdecznie zapraszam uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie fotograficznym „Spójrz inaczej – pareidolia”. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości artystycznej dzieci oraz popularyzacja sztuki jaką jest fotografia.

Nasz mózg posiada niesamowitą zdolność dopatrywania się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach. Nazywamy tę umiejętność pareidolią. Najlepiej opisze to poniższy przykład:

pareidolia przykłady
pareidolia - przyklady
  1. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest zrobienie zdjęcia przedmiotom, krajobrazom, roślinom, obiektom lub ich fragmentom, których szczegóły, elementy, faktury, kształt, tworzą i kojarzą nam się z czymś innym co znamy np. twarzą, postacią, rzeczą.
  • Praca musi zawierać:

jedno ujęcie fragmentu krajobrazu, przedmiotów, roślin kojarzące się      z czymś innym, znanym;

tytuł, który wskazuje co Autorowi udało się dostrzec.

  • Wymogi pracy konkursowej:

– zdjęcie wywołane lub wydrukowane w dowolnym formacie;

– dołączony tytuł oraz dane Autora (imię, nazwisko oraz klasę).

  • Kryteria oceny:

 – zgodność z tematem,

 – walory artystyczne w tym jakość zdjęcia,

 – kreatywność.

  • Terminy:

– prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 11 kwietnia 2022, najlepiej w koszulce;

– ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 kwietnia.

  • Nagrody: trzej laureaci konkursu otrzymają nagrody.
  • Komisja konkursowa: Joanna Barska, Monika Gawkowska
  • Organizatorzy konkursu: Joanna Barska
  • Dostarczenie pracy oznacza wyrażenie zgody na udział w konkursie oraz zgodę na publikację.

       Do dzieła!

Joanna Barska