Zawsze jest dobry czas, by przypomnieć uczniom o konieczności przestrzegania zasad higieny. W związku z tym 18 i 21 września zostały zorganizowane dla klasy 2b i 2c warsztaty Nie daj się bakteriom i wirusom! Dzieci zostały zapoznane z bardzo ciekawą i jakże aktualną książką Masz tę moc! Dzięki niej zdobyły cenną wiedzę o tym, czym jest koronawirus i jak należy się go wystrzegać. Oprócz tego uczestnikom warsztatów został zaprezentowany film przedstawiający instrukcję dokładnego mycia rąk. Dzieci słuchały tematycznych piosenek, podczas których wykonywały plakaty zachęcające do przestrzegania zasad higieny. Uczniowie otrzymali także specjalne karty pracy przypominające im o myciu dłoni. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, dzięki którym zostały utrwalone nawyki w zakresie higieny osobistej. Dzieci zrozumiały, że są odpowiedzialne za zdrowie własne i innych ludzi.

Patrycja Trzos, Martyna Kaźmierczak