W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Decyzją Ministra Kultury otrzymaliśmy dotację w wysokości 15 tysięcy złotych, za które zakupiliśmy polecane przez uczniów książki. Cieszymy się z nowości wydawniczych, które wzbogacają nasz biblioteczny księgozbiór.

Anna Modzelewska