Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli zatrudni osobę na stanowisko opiekuna dzieci dowożonych autokarem szkolnym.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły (nr tel. 22 487 18 00).