W ramach realizacji tematu DIFFERENT PETS – DIFFERENT FOOD uczniowie klas drugich  wykonali  kolejne projekty z wykorzystaniem słownictwa poznanego na lekcjach angielskiego. Powstały bardzo różne, ciekawe  projekty. Dzieci wykonywały je dowolnie wybraną metodą i techniką, na miarę swoich własnych możliwości. Praca odbywała się w samodzielnie wybranym zespole i wymagała od uczniów podejmowania różnorodnych decyzji i działań.  

Aktywizujące metody nauczania nie tylko zwiększają efektywność przyswajania nowej wiedzy, ale też rozwijają kreatywność i pomysłowość u dzieci. Zadania projektowe wymagały pełnej współpracy w grupach zarówno w czasie realizacji projektów, jak i podczas ich prezentacji. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i z wielkimi zaangażowaniem przedstawiali swoje prace przed całą klasą na lekcjach języka angielskiego. Następnie prace zostały wyeksponowane w salach, a niektóre z nich można zobaczyć w kancelarii.  

Efektem prac zespołowych były nie tylko kolorowe projekty, ale również nawiązane przez dzieci nowe relacje,  przyjaźnie wzmacniające ich poczucie własnej wartości i pewności siebie. 

Agnieszka Gut