W kwietniu 2022 r. nasza szkoła jako pierwsza w gminie Stare Babice przystąpiła do projektu czytelniczego „Bingo Boy Reads with Kids”.

Program dedykowany jest klasom 1-3 i powstał w oparciu o zakresy tematyczne, leksykalne i strukturalne międzynarodowych egzaminów językowych dla dzieci – Cambrigde Young Learners na poziome Starters Plus.

Realizuje on założenia metody globalnej, zwanej inaczej czytaniem cało wyrazowym, a jego głównym celem jest umożliwienie dzieciom szybkiego startu w naukę samodzielnego czytania po angielsku, zainteresowanie ich światem książek, rozwijanie słownictwa, płynności mówienia, poprawa koncentracji oraz zapobieganie uzależnieniom od komputera.

Dzięki tej metodzie  dzieci zaczynają czytać lepiej, wcześniej i płynniej niż ich rówieśnicy. Czytanie globalne wpływa na szybki rozwój mowy, pobudza wyobraźnię, daje możliwość częstych powtórek językowych, oswaja dzieci z tekstami drukowanymi i pozwala im swobodnie wkraczać w późniejszą naukę czytania, jaką zakłada program szkolny w klasach starszych.

Im wcześniej zainteresujemy dzieci światem książek, tym szybciej i lepiej zaczną samodzielnie czytać.

Wczesny start w samodzielne czytanie po angielsku zorganizowany jest w formie aktywizujących zabaw językowych, połączonych z ruchem i śpiewaniem piosenek, które są tematycznie związane z wybranymi lekturami.

Jako pierwsi utworzyli grupę startową uczniowie z klas pierwszych i szybko przekonali się, że czytanie po angielsku to wielka przyjemność, którą warto dzielić się z innymi.

Pierwsza lektura jest już za nami, zapraszam do obejrzenia filmiku i posłuchania  jak nasze dzielne pierwszaki czytają na zajęciach.

Agnieszka Gut