Od tego roku szkolnego realizujemy w naszej szkole projekt unijny MAŁY INŻYNIER. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce.
W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach matematycznych, języka angielskiego, laboratorium kodowania oraz przygotowują projekt edukacyjny o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Poszerzają oni swoją wiedzę oraz nabywają nowe umiejętności na zajęciach z pokazów naukowych.

Małgorzata Rybak