Przygotowując się do świętowania 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę poznawaliśmy historię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Korzystaliśmy z materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronie https://niepodlegla.mein.gov.pl/#/missions. Były to gry: Memory z Józefem Piłsudskim oraz Godność, Wolność, Niepodległość. Dzięki nim poznaliśmy ważne miejsca, przedmioty oraz fakty z życia Marszałka. Po wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” dzieci tworzyły plakaty o tematyce patriotycznej.

Joanna Barska