W maju 2022 roku uczniowie klasy 5cs oraz 3c i 3d wzięli udział w projekcie eTwinning pt. „This is my town”. Celem projektu, w którym wzięli udział uczniowie wielu krajów europejskich, było poznanie najciekawszych miejsc w miastach, w których mieszkają bądź w stolicy ich kraju. Uczniowie klas trzecich wykonali plakat prezentujący miejsca w Warszawie, które ich zdaniem są najciekawsze i warte są zobaczenia. Natomiast uczniowie klas piątych wykonali prezentacje multimedialne, dzięki czemu nie tylko rozwinęli znajomość języka angielskiego ale również umiejętność korzystania z technologii komputerowych. Poznali także wiele interesujących miejsc w innych krajach europejskich.

Katarzyna Andrychowska