Nowy rok szkolny zaczynamy od wspólnego ustalenia zasad panujących w świetlicy. Dzieci z klas trzecich i czwartych tworzyły plakaty przypominające o każdej z nich.

Joanna Barska